Båtförsäkring

NYTT! Kopia på giltigt försäkringsbevis för respektive båt kommer att begäras     fr o m sjösättning 2016.  (Scanna helst innan sjösättning till info@subwebben.HYPERLINK ”mailto:info@subwebben.se”se ; alternativt ta med vid sjösättningstillfället).