Båtförsäkring

Kopia på giltigt försäkringsbevis för respektive båt begärs fr o m sjösättning 2016.  (Scanna och maila till sekreterare@subwebben.se, alternativt ta med vid sjösättningstillfället).