Miljö

IMG_4325Miljöplan Sticklinge Udde Båtklubb, SUB

Miljöplanens syfte

Sticklinge Udde Båtklubb (SUB) är en allmännyttig ideell förening. Av klubbens stadgar framgår att klubben bland annat ska stödja sjösportens strävan till en god båtkultur. I den goda båtkulturen ingår självklart att verksamheten ska bedrivas på ett miljöanpassat och långsiktigt hållbart sätt såväl inom klubbens område som utanför. Miljöplanen skall bidra till att praktiskt säkerställa detta, att det sker en kontinuerlig utveckling och att tillsynen fungerar. Dessutom skall miljöplanen bidra till att öka medlemmarnas miljömedvetenhet, identifiera potentiellt miljöfarlig verksamhet, utgöra riktlinjer för styrelsens och klubbens verksamhet ur ett miljöperspektiv samt informera medlemmar och gäster om gällande miljöregler. Miljöplanen ska distribueras till medlemmarna, göras tillgänglig på hemsidan och anslås på klubbens anslagstavlor. Miljöplanens utformning ska vara sådan att den är praktiskt tillämpbar och enkel att förstå och underhålla.

 

Båtbottentvätt
Lidingö Båtförbund har överlåtit sin båtbottentvätt till Askefors All & Marinservice. Tvätten är flyttad från Käppala till Islingeviken där den planeras vara i drift under säsongen 2015.
Antalet båtbottentvättar tillängliga i närområdet för Lidingös båtägare har ökat med bl a:

  • Islingeviken – (F.d. Käppalatvätten) ligger i Torsviks båtklubb (TBK).
  • Bosön – Kan utnyttjas av SUBs medlemmar som för SUB klubbstandar eller dekal.
          Länk till öppettiderna: Tider borsttvätt (bosobk.se)
  • Fisksätra – I Fisksätra båtklubbs hamn.
  • Stocksund
  • Fler tvättar är under planering.

Måla inte botten med giftig färg!

Spara miljön!

Tömning av båttoa

Se under Utrustning

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Toa-2.jpg

Transportstyrelsen har tagit fram en broschyr om slipning av båtbotten, olika metoder mm.

TRAN 078 Broschyr Slipning båtbottenWEBB

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *