Truck dokumentation

Lista godkända truckförare:
http://subwebben.se/truck/dokumentation/Truckforare.png

Lokala säkerhetsregler/säkerhetsföreskrifter:
http://subwebben.se/truck/dokumentation/LokalaSakerhetsregler.pdf

Broschyr truck:
http://subwebben.se/truck/dokumentation/RTD3026Broschyr.pdf

Manual truck (fel på sidan med handreglagen):
http://subwebben.se/truck/dokumentation/Instruction_manual_50563_sv.pdf

Rättad sida till manualen med handreglagen:
http://subwebben.se/truck/dokumentation/joysticks1.pdf

Manual Bluetooth intercom:
http://subwebben.se/truck/dokumentation/UsersGuide_Sena_EXPAND-v2.0.pdf

Stabilitetsinformation:
http://subwebben.se/truck/dokumentation/RTD3026StabilityAxleLoads.pdf

Footprint truck:
http://subwebben.se/truck/dokumentation/RTD3026Footprint.pdf

Reservdelslista:
http://subwebben.se/truck/dokumentation/Spare_parts_50563_customer.pdf

Manual backkamera:
http://subwebben.se/truck/dokumentation/Backkamera43-169_man.pdf

Villkor truckförare:
http://subwebben.se/truck/dokumentation/VillkorTruckforare.pdf

Försäkringsinformation:
Svenska Sjö:
http://subwebben.se/truck/dokumentation/SvenskaSjo.pdf
Villkor Svenska Sjö:
https://app.svenskasjo.se/DynamicPageImageUpload/PageImages/SBU_BK_%20forsakringsinfo_2016.pdf

Trygg Hansa truckförsäkring:
http://subwebben.se/truck/dokumentation/TryggHansaTruck.pdf