SUB Jollebrygga – regler

För att klubben ska få en bättre ordning på jolleförvaringen har ca. 20 platser ordningsställts för förvaring. Bryggan är avsedd för små segeljollar, typ Optimist, samt släpjollar till medlemmarnas större båtar. En begränsning av storleken har införts till max 3,5 meters längd. Större båtar hänvisas till varvschefen, varvschef@subwebben.se.

Det ska vara ”aktiva” jollar som ligger på jollebryggan. Långliggare ska tas hem eller förvaras på annan plats. Gummijollarna ska vara användbara, dvs uppblåsta med luft.

Ett register finns upprättat över jollarna i BAS. Varje jolle ska vara tydligt uppmärkt med medlemsnamn och telefonnummer.

Huvudansvaret för jolleplatserna är Varvschefen i klubben – epost; varvschef@subwebben.se.

Hur får man plats på jollebrygagn? Kontakta varvschef@subwebben.se.

Utförliga regler om Jollebryggan och dess användning finns att läsa  under REGLER & PLIKTER / SUBs Hamnstadgar.