Ekskär

Ekskärs historia
En tidigt väckt fråga för LBF blev frågan om att köpa in en egen klubbholme. För att få ekonomi för ett inköp ordnades tre båtlotterier, som tillsammans gav ett netto på cirka 3.200 kronor. Efter många diskussioner avslutades affären och Ekskär kom i LBFs ägo sommaren 1938 mot en kontant betalning av 3.000 kronor.
Ekskär, ute på Edöfjärd, mellan Svartsö och södra Ljusterö har position N59 26,4′ O 18 37,6′.

Under kriget låg Ekskär ”i dvala”, men 1945 inköptes av kronan en militärbarack att användas till klubbhus. Baracken blev liggande på Lidingö till 1953, då den transporterades ut, byggdes upp och invigdes till höstfesten. Baracken brann ner i början av 90talet, men är nu ersatt av en ny trevlig stuga.

 

Ekskär är en gemensam klubbholme och samlingsplats för alla båtklubbar på Lidingö som tillhör Lidingö Båtförbund, LBF.

 

Egen bastunyckel
Medlemmar i klubbar anslutna till Lidingö Båtförbund är välkomna att köpa en egen bastunyckel. Enklast köper man en nyckel direkt av Tillsynsmannen på Ekskär.

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *