Biltrafik och Parkering inom varvsområdet

Högsta hastighet inom varvsområdet är 10 km/tim, vilket också klart anges med skylt när man åker in i varvsområdet.

Begränsad hastigheten råder inom varvsområdet bla för att klubben inte vill ha potthål i vägen samt att man visar hänsyn till de medlemmar som arbetar på sina båtar och de som promenerar inom området.


Parkering får endast ske på anvisade platser.

A picture containing text, tree, outdoor, sign

Description automatically generated


Parkering vid bryggorna får enbart ske vid ilastning och urlastning samt för kortare tider. Max 30 min.

A picture containing text, tree, sign, outdoor

Description automatically generated

Grundregeln är att när man lämnar båten från bryggan ska bilen parkeras på anvisad parkeringsplats på varvsplanen.

Parkering vid klubbhuset får enbart ske vid anvisad plats och inte vid mastkranen.

Styrelsen kan, om inte dessa trafikregler följs, utfärda administrativa åtgärder av olika slag.