Biltrafik och Parkering inom varvsområdet

 

IMG_4359

 

Högsta hastighet inom varvsområdet är 10 km/tim,  vilket också klart anges med skylt när man åker in i varvsområdet.

Begränsad hastigheten råder inom varvsområdet bla för att klubben inte vill ha potthål i vägen samt att man visar hänsyn till de medlemmar som arbetar på sina båtar och de som promenerar inom området.

Parkering får endast ske på anvisade platser.IMG_4329

Parkering vid bryggorna får enbart ske för i och urlastning samt för kortare tider max 30 min.

Grundregeln är att när man lämnar båten från bryggan ska bilen parkeras på anvisad parkeringsplats på varvsplanen.

IMG_4326

Parkering vid klubbhuset får enbart ske vid anvisad plats och inte vid mastkranen.

Styrelsen kan om inte dessa trafikregler följs utfärda administrativa åtgärder av olika slag.