Medlemsinformation

Medlemsinfo  2020

SUBs Årssmöte  för verksamhetsåret 2019 äger rum torsdagen den 13 februari kl 19.00 i Klubbhuset.

Klubben serverar en sedvanlig förtäring från kl 18.30 och mötet börjar kl 19.00.

Din BÅTPLATS:

Obs!

15 februari är sista dag att via e-post anmäla till varvschef@subwebben.se

om du bytt båt (storlek), inte tänker utnyttja din båtplats denna säsong, eller annan förändring. Efter detta datum kan inte Hamnkapten hantera förändringar. Du kan därför bli utan passande båtplats eller få betala för ej utnyttjad båtplats!


SJÖSÄTTNING/TORRSÄTTNING 2020,  se under rubriken Båtplatser

ARBETSDAGAR 2020

Klubben kommer i år att anordna tre Arbetsdagar.

Obligatorisk närvaro för medlemmar som har/haft båtplats på land eller i sjön (undantagna är ”Gästliggare bara på land”). I år kommer medlemmar som börjar sitt efternamn med O-Ö inkl. von att kallas.

En administrativ avgift på 1.000 kr utgår för den som inte fullgör sin arbetsplikt.

Lördagen den 30 maj  (Huvudarbetsdag), kl 09.00, samling vid klubbhuset. (OBS tiden !!!!!!)

Lördagen den 25 april, kl  09.30 samling vid klubbhuset. Hamnkaptenen behöver en grupp som ser över bryggorna mm innan sjösättningen.

Onsdagen  den 26 augusti, kl 17.30 samling vid klubbhuset. Varvschefen behöver en grupp som rensar Varvsplanen från sly mm samt Klubbmästaren hjälp i Klubbhuset.

Anmälan om deltagande till  Arbetsdag sker via mail till sekreteraren info@subwebben.se.

Arbetsdagen i augusti är insatt för arbetspliktiga som inte haft möjlighet att deltaga på Huvudarbetsdagen.

Styrelsen förbehåller sig rätten att ev prioritera datum för arbetspliktiga för att få en jämnare spridning på deltagarna om så skulle behövas.

VAKTTJÄNST

Alla medlemmar och gäster som har bryggplats eller båt på trailer ska gå vakt.

Två vaktpass per bryggplats/trailerplats.

Vaktschema för bokning av vaktpass pubiceras i BAS den 1 mars.

Bokning av vaktpass gör du under rubriken BOKNING på www.subwebben.se
Där hittar du även instruktioner hur du gör bokningen.
Bokningen är redan nu öppen.

MILJÖPLANEN gäller alla!! Sätt dig in i vad den innebär för dig!

Högtryckstvätt får enbart användas på ”omålade” båtar.
Som omålad båt räknas även de som använt typ biocidfri/silikon färg.

Tvätta båtbotten istället för att måla – SUBVENTIONERAD!

Vi rekommenderar våra medlemmar att avstå från att bottenmåla och istället tvätta båtbotten några gånger under säsongen vid en båtbottentvätt. Det sparar både miljö, arbete, pengar och inte minst bränsle. Många motorbåtsägare upplever flera knops fartökning efter tvätt!
För att bidra till ett bättre nyttjande av båtbottentvättarna, har Styrelsen har beslutat att subventionera med 500kr vid uppvisandet av officiellt kvitto från minst tre tvättar per säsong. Tvätt kan göras varsomhelst i Sverige.

Båtbottentvättar i närheten finns i Stocksund, Vaxholm och Fisksätra.
Bosö Båtklubb har en båtbottentvätt som båtar från Lidingö får använda. Båten måste föra klubbstandert eller dekal från båtklubben. Mer information och bokning finns på BBKs hemsida.
Övrigt

Observera att du själv ska meddela förändringar i dina kontaktuppgifter, vid ex flytt, byte av e-postadress, telefon. Gör en extra koll! Förändringar skickas till info@subwebben.se .

E-posten är nyckeln till snabb kommunikation.

Vid dubbelt ägarskap av båt kan bara EN medlem stå som huvudägare (=försäkringsansvarig) i BAS.


Jolle-uppläggningsplatsen är tillgänglig utan kostnad för alla medlemmar, efter anmälan till info@subwebben.se . Ej anmälda jollar rapporteras som hittegods till polisen. Största jolle-längd är 3,50 meter. Större jollar anmäls till Varvschefen och behandlas som ”vanliga” båtar.

Observera att det inte är tillåtet att placera trailers, täckställningar etc på varvsplanen utan att ta kontakt med Varvschefen, för att möjliggöra för eventuella kommande arbeten.
Hjärtstartare finns i Klubbhuset vid entrén. Lär dig hur den skall användas. Här är en utbildningslänk;    http://www.youtube.com/watch?v=rVMH_jisoSg

Övergripande information om båtlivet på Lidingö kan läsas på Lidingö Båtförbunds hemsida http://www.lidingobf.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *