AKTUELL INFORMATION

Lidingö Stad har skickat ut information om farleder och hastighetsbegränsning vid arbetsplatsområdet vid Lilla Lidingöbron 2020-05-14 (se länken nedan)

 
…………
 
Tranholmen och flottbron från Danderyd
 
VIKTIG INFORMATION !
 
Vidaresänder Länstyrelsens beslut avseende den utlagda bron mellan Danderyd och Tranholmen, vilken kommer ligga kvar till den 10 juni 2020, vänligen se beslut nedan.
 
Samtidigt vill vi uppmärksamma tidigare meddelande avseende ”Lilla Lidingöbron” där trafikregleringen kommer att vara under pågående ändringar under säsongen 2020. Det är angeläget med extra uppmärksamhet vid passage.
 
cc. Leon Ortler för kännedom.
 
 
…………………………….

Byggnationen och passage nya Lidingöbron

Här kommer lite information om bygget av den nya bron, hämtat från Lidingö Stad, och hur vi båtägare ska passera under bron vid olika tidpunkter under  byggskedet.

Dragning Båtrådet 2020-02-10

………………………..

SJÖSÄTTNING och TORRSÄTTNING 2021

Styrelsen har beslutat om följande Sjösättningsdatum våren 2021

Den 1 och 2 maj samt 15 och 16 maj.

Styrelsen har även beslutat om följande Torrsättningsdatum  hösten 2021

Den 18 och 19 september samt den 9 och 10 oktober

Se mer info under rubriken BÅTPLATSER/Sjö-Torrsättning

………………………..

VAKTTJÄNST 2021

Vaktschema för bokning av vaktpass publiceras i BAS den 1 mars

………………………..

ARBETSDAGAR 2021

Lördagen den 29 maj kl 09.00  HUVUDARBETSDAG (OBS TIDEN!!!)

Lördagen den 24 april kl 09.30 (bryggorna inför sjösättningen)

Onsdagen den 25 augusti kl 17.30

(Obligatorisk närvaro för medlemmar som har/haft båtplats på land eller i sjön , undantagna är Temporära  sk Gästliggare bara på land, I år kommer medlemmar som börjar sitt efternamn med A- G .

Nytt för i år är att du anmäler ditt deltagande till någon av dessa
dagar per mail till klubbens sekreterare: sekreterare@subwebben.se.
Senast den 21 april när det gäller den 24 april.

Senast den 26 maj när det gäller Arbetsdagen den 29 maj.

Ange namn, mailadress och mob nr.

Allt arbete på arbetsdagarna kommer att vara utomhus.

Det är absolut förbud att närvara inom klubbområdet vid minsta tecken på
infektion/förkylning.

Dessvärre kommer vi inte att erbjuda någon förtäring i klubbens regi i
år.

Först till kvarn gäller och du kommer att få ett mail eller SMS om du
ska delta i arbetsdagen.

Se mer info under REGLER o PLIKTER /Arbetsdag

——————–