AKTUELL INFORMATION

Lidingö Stad har skickat ut information om farleder och hastighetsbegränsning vid arbetsplatsområdet vid Lilla Lidingöbron 2020-05-14 (se länken nedan)

 
…………
 
Tranholmen och flottbron från Danderyd
 
VIKTIG INFORMATION !
 
Vidaresänder Länstyrelsens beslut avseende den utlagda bron mellan Danderyd och Tranholmen, vilken kommer ligga kvar till den 10 juni 2020, vänligen se beslut nedan.
 
Samtidigt vill vi uppmärksamma tidigare meddelande avseende ”Lilla Lidingöbron” där trafikregleringen kommer att vara under pågående ändringar under säsongen 2020. Det är angeläget med extra uppmärksamhet vid passage.
 
cc. Leon Ortler för kännedom.
 
 
…………………………….

Byggnationen och passage nya Lidingöbron

Här kommer lite information om bygget av den nya bron, hämtat från Lidingö Stad, och hur vi båtägare ska passera under bron vid olika tidpunkter under  byggskedet.

Dragning Båtrådet 2020-02-10

………………………..

Inget Valborgsmässofirande i klubbens regi i år och med anledning av de regler som myndigheterna har meddelat.

…………………………..

Klubbens Årsmöte för verksamhetsåret 2019 äger rum torsdagen den 13 februari 2020 i Klubbhuset. Årsmöteshandlingar skickas ut i god tid innan Årsmötet per mail via BAS.

Sedvanlig förtäring kommer att serveras från kl 18.30.

Nedan finner du det justerade Protokollet från Årsmötet 2019,

ÅM protokoll verksamhetsåret 2018

………..

SJÖSÄTTNING och TORRSÄTTNING 2020

Styrelsen har beslutat om följande Sjösättningsdatum våren 2020

Den 2 och 3 maj samt 16 och 17 maj.

Styrelsen har även beslutat om följande Torrsättningsdatum  hösten 2020

Den 19 och 20 september samt den 10 och 11 oktober

Se mer info under rubriken BÅTPLATSER/Sjö-Torrsättning

VAKTTJÄNST 2020

Vaktschema för bokning av vaktpass publiceras i BAS den 1 mars

ARBETSDAGAR 2020

Lördagen den 30 maj kl 09.00  HUVUDARBETSDAG (OBS TIDEN!!!)

Lördagen den 25 april kl 09.30 (bryggorna inför sjösättningen)

Onsdagen den 26 augusti kl 17.30

(Obligatorisk närvaro för medlemmar som har/haft båtplats på land eller i sjön , undantagna är Temporära  sk Gästliggare bara på land, I år kommer medlemmar som börjar sitt efternamn med O-Ö inklusive von).

Nytt för i år är att du anmäler ditt deltagande till någon av dessa
dagar per mail till klubbens sekreterare: info@subwebben.se (Peter
Eckerbom). Senast den 21 april när det gäller den 25 april.

Senast den 26 maj när det gäller Arbetsdagen den 30 maj.

Ange namn, mailadress och mob nr.

Allt arbete på arbetsdagarna kommer att vara utomhus.

Det är absolut förbud att närvara inom klubbområdet vid minsta tecken på
infektion/förkylning.

Dessvärre kommer vi inte att erbjuda någon förtäring i klubbens regi i
år.

Först till kvarn gäller och du kommer att få ett mail eller SMS om du
ska delta i arbetsdagen.

Se mer info under REGLER o PLIKTER /Arbetsdag

——————–