AKTUELL INFORMATION

Klubbens Årsmöte för verksamhetsåret 2018 äger rum torsdagen den 21 februari 2019 i Klubbhuset. Årsmöteshandlingar skickas ut i god tid innan Årsmötet per mail via BAS.

Sedvanlig förtäring kommer att serveras från kl 18.30.

Nedan finner du det justerade Protokollet från Årsmötet.

ÅM protokoll verksamhetsåret 2018

………..

SJÖSÄTTNING och TORRSÄTTNING 2019

Styrelsen har beslutat om följande Sjösättningsdatum våren 2019

Den 4 och 5 maj samt 11 och 12 maj.

Styrelsen har även beslutat om följande Torrsättningsdatum  hösten 2019

Den 21 och 22 september samt den 12 och 13 oktober

Se mer info under rubriken BÅTPLATSER/Sjö-Torrsättning

VAKTTJÄNST 2019

Vaktschema för bokning av vaktpass publiceras i BAS den 1 mars

ARBETSDAGAR 2019

Lördagen den 25 maj kl 09.00  HUVUDARETSDAG (OBS TIDEN!!!)

Lördagen den 20 april kl 09.30

Onsdagen den augusti kl 17.30

Se mer info under REGLER o PLIKTER /Arbetsdag

——————–

Vatten på Bryggorna 1-6 samt VA utkastet vid Mastkranen och Trailerrampen är nu avstängda för säsongen.

Vattnet på Varvsplanen är nu avstängt för säsongen.

Information om vattenavstängningen har gått ut till samtliga medlemmar via mail i BAS.


—————–

Styrelsen vill påminna de båtägare som har tänkt sig att ligga kvar på sin båtplats efter den 1:a December att man måste anmäla detta till Hamnkapten via mail,(hamnkapten@subbwebben.se). Då får man en plats anvisad på Brygga 1 anvisad, som är bättre vädermässigt. Vinterliggare kommer också att bli debiterad en kostnad för sommarplats.

Båtar som ligger kvar efter den 1 December och inte har gjort anmälan till Hamnkaptenen kommer att bli debiterad kostnad för sommarplats.

Övriga båtägare som har haft plats på någon av bryggorna måste ta bort sitt förtöjningsgods. Detta ska ha skett före den 1:a December. Under vecka 52 kommer Styrelsen att besiktiga bryggorna på förtöjningsgods och i förekommande fall, ta bort – och slänga – alla tampar, kättingar och ryckdämpare som finns kvar på bryggorna.

Information om detta har även gått ut via mail i BAS.