AKTUELL INFORMATION

RÅD FÖR ATT UNDVIKA STÖLDER PÅ LAND

Bakgrund:

Båtklubben tillhandahåller mark för uppställning av båt, och klubbens ansvar begränsas till markens beskaffenhet.

Båtägarna ansvarar för att skydda sina egna båtar mot stöld.

Råd:

• Töm båten på värdefulla föremål snarast efter upptagning

• Ta bort propeller och lös bränsletank

• Läs dina försäkringsvillkor ex. avs. förvaring av utombordsmotor

• Ta lämpligen bort utombordsmotor/drev/växelhus och förvara på annan plats

• Kedja fast utombordsmotor/drev med kraftig kedja runt växelhus

• Ta bort motorhuven på utombordare, förvara på annan plats

• Märk gärna båten/motorn med Securemark/ DNA/ installera spårsändare

• Lås även fast din båtstege för att undvika intrång i båtarna

• Se till att grindar och dörrar inom klubbområdet är låsta

• Se till båten med jämna mellanrum och rapportera iakttagelser

• Märk båten med namn och telefonnummer i enlighet med klubbens regler

———————

INFORMATION FRÅN LIDINGÖ STAD GÄLLANDE LILLA LIDINGÖBRON – 2021-05-12

I takt med att Lilla Lidingöbron växer fram förändras farleden vid Lidingöbroarna något.

I bilagan framgår hur båttrafiken passerar idag och senare under året. Förändringar beräknas ske omkring vecka 23 och 31.

Från och med nu kör båttrafiken under den nybyggda delen av bron, istället för framför den stora formställningen och passagen blir rakare.  

När den nya bron är färdig kommer båttrafiken att passera där bron är som högst, det vill säga 7 meter segelfri höjd. Fram till dess gäller betydligt lägre fri höjd, på vissa ställen ned mot 4 meter, vilket är lägre än Gamla Lidingöbron. Följ anvisningarna på plats.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via epost: lillalidingobron@lidingo.se

Läs mer om projektet på www.lidingo.se/lillalidingobron

Med vänlig hälsning

Jan Werner/Alexander Ahne
Projektledare Lilla Lidingöbron
Tel: 08-731 30 00

Webbplats: www.lidingo.se
Följ oss på: Facebook.com/lidingostad | Nyhetsbrev

 
—————————————————————————————————————-
 
 

SJÖSÄTTNING och TORRSÄTTNING 2021

Styrelsen har beslutat om följande Sjösättningsdatum våren 2021

Den 1 och 2 maj samt 15 och 16 maj.

Styrelsen har även beslutat om följande Torrsättningsdatum  hösten 2021

Den 18 och 19 september samt den 9 och 10 oktober

Se mer info under rubriken BÅTPLATSER/Sjö-Torrsättning

………………………..

VAKTTJÄNST 2021

Vaktschema för bokning av vaktpass publiceras i BAS den 1 mars

………………………..

ARBETSDAGAR 2021

Lördagen den 24 april kl 09.30 

Lördagen den 29 maj kl 09.00  HUVUDARBETSDAG (OBS TIDEN!!!)

Onsdagen den 25 augusti kl 17.30

Obligatorisk närvaro för medlemmar med bryggplats och/eller varvsplats,  samt s.k. gästliggare med bryggplats. Undantagna är medlemmar utan båt och s.k. gästliggare med varvsplats.

I år kommer medlemmar som börjar sitt efternamn med A – G att kallas.

Nytt för i år är att du anmäler ditt deltagande till någon av dessa dagar per mail till klubbens sekreterare: sekreterare@subwebben.se.

Det är absolut förbud att närvara inom klubbområdet vid minsta tecken på infektion/förkylning.

Se mer info under REGLER o PLIKTER /Arbetsdag

——————–