Medlemsförmåner

Sticklinge Udde Båtklubb (SUB) är med i Lidingö Båtförbund, LBF, (http://www.lidingobf.se/) som i sin tur är med i Svenska Båtunionen (SBU).

Det ger oss bla. följande förmåner:
– Vi kan försäkra våra båtar förmånligt i Svenska Sjö
– Alla medlemmar får tidningen ”Båtliv”
– Vi som klubb kan få hjälp från Båtunionen i olika frågor
– Båtunionen fungerar också som intresseorganisation och tar tillvara ”båtfolkets” intressen i samhällsdebatten.

Image

Att bli medlem i Sticklinge Udde Båtklubb (SUB) är kopplat till att man fått sommarplats i klubben. Medlemskap erbjuds bara till de som fått sommarplats via Lidingö Båtförbunds båtkö.

I medlemskapet ingår bl.a:
– Trevlig samvaro med klubbkamraterna
– Rätt till båtplats vid klubbens bryggor
– Rätt till vinteruppläggningsplats
– Rätten av påverka klubbens verksamhet och bidra till klubbens utveckling
– Rätten att utnyttja Ekskär som är en gemensam klubbholme för Lidingös båtklubbar.
– Rätt att fritt utnyttja mastkran, masthus, trailerramp mm.
– Fri el och vatten på varvsplan och bryggor

Förutom rättigheterna finns naturligtvis också många skyldigheter läs mer under Regler & Plikter.

Försäkring för dig

LBF har en speciell olycksfallsförsäkring för medlemmarna som gäller för alla aktiviteter inklusive aktiviteter på Ekskär som anordnas av till LBF anslutna klubbar. I samband med sjösättning och torrsättning gäller försäkringen även icke medlemmar som hjälper till med arbetet.

Försäkringen är tecknad hos IF och har nr SP13391. Här hittar du länk till skadeanmälan:

Blankett för Skadeanmälan

Obs! Till skadeanmälan ska läkarintyg skall bifogas och klubbfunktionär i berörd klubb skall skriva under förutom den skadedrabbade.

Lidingö Båtförbund (LBF) består av elva båt klubbar på Lidingö i samverkan för gemensamma intressen inom båtlivet. Vi arbetar aktivt för att etablera flera bryggplatser på Lidingö. Vår verksamhet bedrivs med ansvar för miljön i känsliga vattenområden och säkerhet för undvikande av skador på person eller egendom. Vi skapar förutsättningar att efterleva de villkor och regler som föreligger inom det goda båtlivet. Båtlivet förändras med krav på komfort i större och effektivare båtar samtidigt som tidsresursen blir mera begränsad. Vi ser en tendens till ett förändrat båtinnehav där ägandet och dispositionen delas av flera. Vi har en klubbholme för rekreation och gemenskap invid Edöfjärden. En aktiv ungdomsverksamhet bedrivs inom Lidingö jolleseglare.

Förbud mot tömning av toalettavfall i vatten gäller från den 1 april 2015. Tillsammans med Lidingö stad samverkar vi för att etablera nya anläggningar för tömning av toalettavfall på Lidingö.

En båtbottentvätt som är öppen för allmänheten finns vid Torsviks Båtklubb.

1. Svenska Båtunionen SBU

2. Medlemsförmåner

…………..

SUB har via SBU en försäkring i Svenska Sjö, som omfattar bla klubbens Egendom, Ansvar, Rättsskydd , Olycksfall samt Styrelseansvar för sin verksamhet.

Nytt från 1 januari 2016 är att klubbförsäkringen blivit bättre. Ett exempel är att alla klubbens medlemmar är olycksfallsförsäkrade så fort de vistas på klubbens områden. Tidigare var det under av klubben utlysta aktiviteter. Anhöriga kan medförsäkras av klubben.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *