Bastun

Bastun ligger förtöjd vid brygga 2 på sommaren och brygga 1 på vintern.

IMG_4344
IMG_4349
IMG_4345


Bastun behöver inte bokas. Onsdagar är i första hand avsatt till bastubad för damer.

Regler för användning av bastun finns anslaget på höger sida om dörren in till bastun samt även inne i bastun.

Bastun eldas med ved.

OBS!!!!!!

Endast kranvatten får användas på bastuaggregatet