Vatten

Vatten finns på bryggorna tillsammans med en vattenslang som är upprullad i en slanghållare.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Slang.jpg

Vatten finns på varvsplanen och sitter i samma stolpe som eluttaget

Vattenslang finns bara till högtryckstvätten. Båtägare får själv ombesörja slang (trädgårdsslang och ev koppling till denna och kranen).

Vattnet kopplas på resp stängs av beroende på väderlek vilket innebär att risk för frysning inte ska föreligga. Normalt brukar vatten stängas av i oktober/november. Vattnet sätts på beroende på när tjälen gått ur marken vilket normalt sker i mars/april.

Klubbens vattenledningar på varvsplanen är inte nergrävda till frostfritt djup.