El

1, El på bryggorna

De senaste åren har bryggorna försetts med elstolpar.

Image

Stolparna finns i två utföranden. På aluminiumstolparna finner du jordfelsbrytare och automatsäkringarna under en ligen skjutlucka på stolpen.

Image

På brygga 5 finns ingen el på den yttre delen. Orsaken är att en ponton är felvänd så ledningen kunde inte dras fram. Pontonen kommer att vändas vid lämpligt tillfälle.

 

2. El på varvsplanen

Elsystemet har kompletterats efter vindvallen så att el ska finnas tillgänglig för alla på rimligt avstånd utan en massa skarvar liggande i snön. El får bara vara inkopplad för batteriladdning.

Eluttag för högtryckstvätten finns enbart på två stolpar, eftersom den kräver ett annat anslutningsuttag. Skarvsladdar finns i den lilla containern.

IMG_4321IMG_4320

 

3. Brandfara för elelement i båtarna

OBS !!Elvärme i båten är absolut förbjudet.

 

4. Direkt olämpligt med permanent ansluten landström till båten vid förtöjning vid bryggorna.

Landström är till för att ladda batterier etc och skall sedan kopplas loss. Det uppstår problem med långtidsanslutning pga skyddsjord i elsystemet och skiljer något spänningsmässigt (endast några volt men dock tillräckligt) mot riktigt jord i havet (beror på att det är omöjligt att få exakt fas balans vid belastning).

OBS ! Mao den som har ständig landström ansluten riskerar att förlora sina drev pga korrosion, och detta kan även drabba bryggrannen.