El

1. El på bryggorna

Elstolparna på bryggorna finns i två utföranden. På aluminiumstolparna finner du jordfelsbrytare och automatsäkringarna under en liten skjutlucka på stolpen.

Image.    Image

På brygga 5 finns ingen el på den yttre delen. Orsaken är att en ponton är felvänd så ledningen kunde inte dras fram. Pontonen kommer att vändas vid lämpligt tillfälle.

2. El på varvsplanen

El finns tillgänglig på rimligt avstånd för alla. El får bara vara inkopplad för batteriladdning.

Eluttag för högtryckstvätten finns enbart på två stolpar, eftersom den kräver ett annat anslutningsuttag. Skarvsladdar finns i den lilla containern.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är nr-1.jpgDenna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är nr-2.jpg

3. Brandfara för element i båtarna

OBS! Elvärme i båten är absolut förbjudet.

4. Direkt olämpligt med permanent ansluten landström till båten vid förtöjning vid bryggorna.

Landström är till för att ladda batterier etc. och skall sedan kopplas loss. Det uppstår problem med långtidsanslutning pga skyddsjord i elsystemet och skiljer något spänningsmässigt (endast några volt men dock tillräckligt) mot riktigt jord i havet (beror på att det är omöjligt att få exakt fas balans vid belastning).

OBS ! Mao, den som har ständig landström ansluten riskerar att förlora sina drev pga korrosion, och detta kan även drabba brygg-grannen.