REGLER & PLIKTER

Styrelsen har arbetat fram och sammanställt ett gemensamt uppdaterat dokument avseende klubbens Hamnstadga och Varvsinstruktion.  Detta dokument ersätter nu de tidigare två dokumenten Hamninstruktion och Varvsinstruktion och benämns nu SUBs Hamnstadga

Styrelsen april 2018