Utrustning


hamn4Mastkran
Handhavande av mastkranen
Viktigast är att tänka på säkerheten. Se säkerhetsregler som sitter på mastkranen!

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Regler1.jpg

Placera båten så att mastens tyngdpunkt är mitt för mastkranen. Förtöj båten ordentligt så den inte kan röra sig i längsled.

Veva ut jibben med det manuella spelet så den kommer mitt över mastfoten.

Image

Slå på säkerhetsbrytaren under nyckelbrytaren.

Slå på strömmen genom att sätta i och vrida din klubbnyckel.

Image

Image

Manövrera kranen med upp- och nerknapparna på manöverhandtaget. (När du mastar på – glöm inte en lina att dra ner kroken med.)
Vid behov lossas nödstoppet på manöverhandtaget genom att vrida det.
Observera att kranen måste ha last hela tiden så att det inte blir trassel på lintrumman!

Efter att du använt mastkranen ska:
– jibben vevas in
– kroken fästas
– spelet täckas
– stegen hängs upp utom räckhåll för småbarn
– mastvagnen ställas in i masthuset
– bockar flyttas till andra sidan vägen
– säkerhetsbrytaren slås ifrån
Glöm inte dina nycklar i låset!

Spelet på mastkranen

Image

Ett nytt rejälare spel har monterats på mastkranen. Det är dimensionerat för max 500 kg last. Det är lite långsamt i starten men håll in knappen så startar det.
Det är viktigt atrt vi täcker över spelet efteranvändandet så det inte rostar.
Inbyggnaden av spelet är inte klar så det gäller att hålla alla fingrarna borta så ma inte kommer till skada.

Förtöjningsbommar mm.
Klubben investerar i bommar, grindar, el och vatten på bryggorna.
På senare tid har vi kompletterat alla bommar med gångdäck.
De bommar vi köpt på senare tid har köpts från Eurocoast Marine och är försedda med 2 st 60 L flytkroppar, extra förtöjnigsögla 6 meter från bryggan, plastklädsel och gångdäck. Alla nya bommar är 8 meter långa. Äldre bommar är 6 eller 8 meter.
Båtens akterförtöjningar ska gå föröver – dvs båten ska sticka ut utanför förtöjningspunkten på bommen – minst 1 meter. Extra förtöjningsbyglar finns att montera för de som har korta båtar.

Se även under Sommarplats vad klubben föreskriver om Förtöjning vid Y-bom

Finansiering av bryggor
Lidingö Stad finansierar hamnanläggningarna för båtklubbarna på Lidingö. Stadens kostnader
täcks i sin helhet genom att Staden debiterar båtklubbarna en kapitaltjänstkostnad inkluderande amortering och gällande kommunränta samt schablonberäknade underhållskostnader.
Fördelning av båtplatser till alla båtklubbar, vars platser finansieras enligt detta system, sker genom en gemensam båtkö för Lidingö Stad.
Beslut om utbyggnader sker av Staden i samråd med Båtrådet.

Bryggornas historia

IMG_4331

I Sticklingehamnen finns 6st Pontonbryggor:
Brygga 1:
Anskaffades 1990. Längd 60 meter, bredd 2,7 m.
Brygga 2 och 3:
Helt nya pontoner anskaffades våren 2005. Längd 60 meter per brygga.
De nya bryggorna består av 4 st 15 meters pontoner från Svenska Flytpontoner.
De tidigare pontonerna var utan cellplastfyllning, tillverkade på 50-talet. Användes tidigare vid snötippning, flyttades till Sticklinge 1982.
Brygga 4:
Är av typ Brygga 2 och 3 och är 2,40 m bred och anskaffades i september 1990. Förlängdes med 20 meter med 2 st nya 10 meters pontoner våren 2005.
Brygga 5:
Bryggan anlades 2001 och var då 30 meter, leveranatör var Pontona. En förlängning gjordes med 20 meter (2×10
meter) 2003 Svenska Flytpontoner.
Förlängdes med 10 meter med en ny sektion våren 2005 Svenska Flytpontoner.

Brygga 6:

Högtryckstvätten

Image

Bottentvätt vid upptagningen 

Image

 

Klubben har en högtyckstvätt av märket Kärcher, som (enbart) används vid båtupptagningarna för tvätt av båtbottnar.
Tvätten jobbar med hetvatten  Vattnet värms av en dieselvärmare. Det finns en tank i tvätten för påfyllning av bränsle. OBS endast Diesel får användas. Under Torrsättningsdagarna finns det jeepdunkar med Diesel i den lilla containern

Notera klubbens Miljöpolicy ang bottenmålning, vilket innebär att tvätten endast får användas för båtar som inte är bottenmålade.

Tvätten används i tur och ordning efter den ordning som båtarna tagits upp. Tvättningen tar ofta längre tid än själva båtupptagningen och därför är det viktigt att tvätten hålls igång så de sista slipper vänta för länge på tvätten. Det är inte tillåtet att tvätta däck eller fribord med klubbens högtryckstvätt.
I slutet av dagen ska tvätten låsas in i den lilla containern. Nyckel till denna container innehas av styrelsemedlemmarna.

 Användning av hötryckstvätten

Image

Högtyckstvätten är mycket kraftig och ska användas med försiktighet.
Handtaget får bara tryckas in när munstycket är riktat mot båtbotten.
För kraftig användning mot bottenfärgen kan medföra att kvarvarande färglager krackelerar eftersom bindemedleet slås ut ur färgen. Träbåtar och faktiskt även plastbåtar kan skadas vid för hård användning.
Se till att inte sladd och slangar skadas när tvätten flyttas! Det är lätt att trassla in kabeln i hjulen.
För att tvätten ska fungera behöver den:
– El 3-fas
– Vattenanslutning
– Diesel

Kemfunktionen  på högtryckstvätten är borttagen.

Se bilden för inställning vid normal drift. Dieselbrännaren slår till och från automatiskt efter behov.

Image

 

Image

El på bryggorna 
De senaste åren har bryggorna försetts med elstolpar.

Stolparna finns i två utföranden. På aluminiumstolparna finner du jordfelsbrytare och automatsäkringarna under en skjutlucka på stolpen.

Image

På brygga 5 finns ingen el på den yttre delen. Orsaken är att en ponton är felvänd så ledningen kunde inte dras fram. Pontonen kommer att vändas vid lämpligt tillfälle.

El på landl
Elsystemet har kompletterats efter vindvallen så att el ska finnas tillgänglig för alla på rimligt avstånd utan en massa skarvar liggande i snön. El får bara vara inkopplad för batteriladdning.  OBS !! Elvärme i båten är absolut förbjudet.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Eldosa-1.jpg

Tömning av båttoa

En tömningsanordning finns vid bryggan till Mastkranen. För användning krävs att man använder klubbnyckeln samt trycker på resp röd eller grön knapp.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Toa-3.jpg

Toatömningen stängs av samtidigt som vattnet på land och bryggorna blåses rent från vatten för att undvika frysrisk.