KONTAKT


IMG_4362Sticklinge Udde Båtklubb

Klubbens adress: Uddvägen 39, 181 30 Lidingö
Post ställs till : c/o Peter Eckerbom(sekreterare), Krabbvägen 6 181 29 Lidingö
E-post: ordf@subwebben.se

SUBs : Organisationsnummer 802492-9195.
Betalning enbart till Bankgiro 5702-4473.

Betalning med Swish 1234779153.

– Frågor som berör hamnen och båtplatser ställs till hamnkapten.

– Frågor som berör sjö- resp torrsättning ställs till varvschef.

– Frågor som berör säkerhet och vaktschema ställs till säkerhetsansvarig.

– Frågor som berör klubbhuset samt uthyrning ställs till klubbmästaren.

– Övriga frågor skickas direkt till berörd styrelsemedlem.

– E-post till samtliga styrelseledamöter; styrelse@subwebben.se


Kontaktuppgifter till samtliga styrelseledamöter i Sticklinge Båtklubb.

Peter Wannerek 1

Peter Wannerek
Ordförande

Adress: ordf@subwebben.se
Kontaktinfo.: Kontakta i första hand per e-post. Telefon endast kvällstid.
Mobilnummer:  073 024 48 30

Kontaktinfo.: Kontakta i första hand per e-post. Telefon endast kvällstid.
-Kontaktperson mot Lidingö Stad

-Kontaktperson Lidingö Båtförbund

Peter Eckerbom
Sekreterare och Information

Adress: Krabbvägen 6, 181 29 Lidingö
E-post: info@subwebben.se
Kontaktinfo.: Kontakta i första hand via e-post.
Mobilnummer: 070-329 43 29

Ledamot i Lidingö Båtförbund (sekreterare)

 • Arbetsdagen
 • Information
 • Web

Mats Ohlsen SUB
Mats Ohlsén

Hamnkapten

Adress: Rödstuguvägen 19, 181 30 Lidingö

Epost: hamnkapten@subwebben.se

Kontaktinfo: Kontakta i första hand per e-post. Telefon endast kvällstid.

Mobilnummer: 070 725 34 19

 • Fördelning av sommarplatser
  (för vinterplatser kontakta Varvschefen)
 • Ansökan om båtplats
 • Förtöjning
 • El bryggor
 • VA bryggor

bild saknas

Mats Owe
Kassör

Adress: Floragatan 18, 114 31 Stockholm
E-post: kassor@subwebben.se
Kontaktinfo: Kontakta i första hand per e-post. Telefon endast kvällstid
Mobilnummer: 070 350 10 25

-Ekonomi

bild saknas

Torkel Bergengren
Anläggning
Adress: Spättvägen 16, 181 30 Lidingö
E-post: anlaggning@subwebben.se
Kontaktinfo.: Kontakta i första hand per e-post. Telefon endast kvällstid.
Mobilnummer: 070 689 51 59

 • Truck
 • Anläggningen administrativt
 • Mastkran

bild saknas

Daniel Nyman
Varvschef

Adress: Harrvägen 19, 181 30
E-postl: varvschef@subwebben.se
Kontaktinfo.: Kontakta i första hand per e-post. Telefon endast kvällstid.
Mobilnummer: 070 985 91 91

 • Sjösättning
 • Torrsättning
 • Vinterplats på varvsområdet
 • EL Varvsplan
 • VA Varvsplan

Martin Dahlberg, bild

Martin Dahlberg
Säkerhetsansvarig

Adress: Kompassvägen 2, 181 30 Lidingö
E-post: vakt@subwebben.se
Kontaktinfo: Kontakta i första hand per e-post. Telefon endast kvällstid.
Mobilnummer: 070 440 4114

 • Säkerhet
 • Nycklar
 • Vakt

_dsc9399_face0-1-annika-johansson

Annika Johansson
Klubbmästare/Klubbhus

Adress: Rödstuguvägen 20, 181 30 Lidingö
E-post: klubbm@subwebben.se
Kontaktinfo: Kontakta i första hand per e-post. Telefon endast kvällstid.
Mobilnummer 070 767 41 75

 • Klubbmästeriet
 • Klubbhusansvarig
 • Bokning av Klubbhus

bild saknas

Claes Mellbin
Sammankallande valberedningen

Adress: Toivovägen 73, 134 32  Gustavsberg
E-post: claes.mellbin@hotmail.com
Mobilnummer: 070 975 96 60

***

BRYGGVÄRDAR

BRYGGA 1

bild saknas

Herbert Ahne

Adress: Laxvägen 15, 181 30 Lidingö
E-post: herbert.ahne@telia.com
Mobilnummer: 070-512 43 60

BRYGGA 2

bild saknas

Tomas Segerman

Adress: Rödstuguvägen 1A, 181 30 Lidingö
E-post: tomas.segerman@gmail.com
Mobilnummer: 076-819 94  96

BRYGGA 3

bild saknas

Johan Gunell

Adress: Rödingvägen 3, 181 30 Lidingö
E-post: johan.gunell@ericsson.com

Mobilnummer: 070-590 02 34

BRYGGA 4

bild saknas

Fredrik Seeman

Adress: Skäddvägen 14
E-post: fredrikseemann@gmail.com

Mobilnummer: 073 – 374 40 59

BRYGGA 5

bild saknas

Bill Johansson

Adress: Rödstuguvägen 20, 181 30 Lidingö
E-post: billajohansson@gmail.com
Mobilnummer: 070-623 57 97

BRYGGA 6

bild saknas

Robert Erkers:

Adress: Abborrvägen 42A, 181 30 Lidingö

E-post: robert.erkers@gmail.com

Mobilnummer: 070-279 77 55

Av klubben godkända medlemmar med Truckförarbevis

Se under BÅTPLATSER / Sjösättning Torrsättning / Truckdokumentation

http://subwebben.se/truck/dokumentation/Truckforare.png