KONTAKT


IMG_4362Sticklinge Udde Båtklubb

Klubbens adress: Uddvägen 39, 181 30 Lidingö
Post ställs till : c/o Peter Eckerbom(sekreterare), Krabbvägen 6 181 29 Lidingö
E-post: ordf@subwebben.se

SUBs : Organisationsnummer 802492-9195.
Betalning enbart till Bankgiro 5702-4473.

Betalning med Swish 1234779153.

– Frågor som berör hamnen och båtplatser ställs till hamnkapten.

– Frågor som berör sjö- resp torrsättning ställs till varvschef.

– Frågor som berör säkerhet och vaktschema ställs till säkerhetsansvarig.

– Frågor som berör klubbhuset samt uthyrning ställs till klubbmästaren.

– Övriga frågor skickas direkt till berörd styrelsemedlem.

– E-post till samtliga styrelseledamöter; styrelse@subwebben.se


Kontaktuppgifter till samtliga styrelseledamöter i Sticklinge Båtklubb.

Mats Ohlsén
Ordförande

Adress: Rödstuguvägen 19, 181 30 Lidingö

E-post: ordf@subwebben.se
Kontaktinfo.: Kontakta i första hand per e-post. Telefon endast kvällstid.
Mobilnummer:  070 725 34 19

Kontaktinfo.: Kontakta i första hand per e-post. Telefon endast kvällstid.
-Kontaktperson mot Lidingö Stad

-Kontaktperson Lidingö Båtförbund

Peter Eckerbom
Sekreterare och Information

Adress: Krabbvägen 6, 181 29 Lidingö
E-post: info@subwebben.se
Kontaktinfo.: Kontakta i första hand via e-post.
Mobilnummer: 070-329 43 29

Ledamot i Lidingö Båtförbund (sekreterare)

 • Arbetsdagen
 • Information
 • Web


Pia Wågberg

Hamnkapten

Adress: Jaktgatan 11, 115 45 Stockholm

E-post: hamnkapten@subwebben.se

Kontaktinfo: Kontakta i första hand per e-post. Telefon endast kvällstid.

Mobilnummer: 076-876 73 10

 • Fördelning av sommarplatser
  (för vinterplatser kontakta Varvschefen)
 • Ansökan om båtplats
 • Förtöjning
 • El bryggor
 • VA bryggor

Peter Eckerbom
Kassör tf

Adress: Krabbvägen 6, 181 29 Lidingö
E-post: kassor@subwebben.se
Kontaktinfo: Kontakta i första hand per e-post. Telefon endast kvällstid
Mobilnummer: 070-329 43 29

-Ekonomi

bild saknas

Torkel Bergengren
Anläggning
Adress: Spättvägen 16, 181 30 Lidingö
E-post: anlaggning@subwebben.se
Kontaktinfo.: Kontakta i första hand per e-post. Telefon endast kvällstid.
Mobilnummer: 070-689 51 59

 • Truck
 • Anläggningen administrativt
 • Mastkran

Daniel Nyman
Varvschef

Adress: Harrvägen 19, 181 30
E-postl: varvschef@subwebben.se
Kontaktinfo.: Kontakta i första hand per e-post. Telefon endast kvällstid.
Mobilnummer: 070-985 91 91

 • Sjösättning
 • Torrsättning
 • Vinterplats på varvsområdet
 • EL Varvsplan
 • VA Varvsplan

Martin Dahlberg, bild

Martin Dahlberg
Säkerhetsansvarig

Adress: Kompassvägen 2, 181 30 Lidingö
E-post: vakt@subwebben.se
Kontaktinfo: Kontakta i första hand per e-post. Telefon endast kvällstid.
Mobilnummer: 070-440 41 14

 • Säkerhet
 • Nycklar
 • Vakt

Peter Moldéus Klubbmästare/Klubbhus

Adress: Kummelvägen 7, 181 30 Lidingö
E-post: klubbm@subwebben.se
Kontaktinfo: Kontakta i första hand per e-post. Telefon endast kvällstid.
Mobilnummer 070-680 47 49

 • Klubbmästeriet
 • Klubbhusansvarig
 • Bokning av Klubbhus

bild saknas

Rolf Hattenbach
Sammankallande valberedningen

Adress: Braxenvägen 10B, 181 30 Lidingö
E-post: rolf@hattenbach.se
Mobilnummer: 070-687 18 81

***

BRYGGVÄRDAR

BRYGGA 1

Herbert Ahne

Adress: Laxvägen 15, 181 30 Lidingö
E-post: herbert.ahne@telia.com
Mobilnummer: 070-512 43 60

BRYGGA 2

Robert Erkers:

Adress: Abborrvägen 42A, 181 30 Lidingö

E-post: robert.erkers@gmail.com

Mobilnummer: 070-279 77 55

BRYGGA 3

bild saknas

Vakant

BRYGGA 4

bild saknas

Fredrik Seemann

Adresss: Skäddvägen 14, 181 30 Lidingö

E-post: fredrikseemann@gmail.com

Mobil nummer: 076-255 60 65

BRYGGA 5

bild saknas

Bill Johansson

Adress: Rödstuguvägen 20, 181 30 Lidingö

E-post: billajohansson@gmail.com

Mobilnummer: 070-623 57 97

BRYGGA 6

Anders Ejendal

Adress: Rödstuguvägen 36, 181 30 Lidingö

E-post: anders.ejendal@gmail.com

Mobilnummer: 070 294 11 04

Av klubben godkända medlemmar med Truckförarbevis

Se under BÅTPLATSER / Sjösättning Torrsättning / Truckdokumentation

http://subwebben.se/truck/dokumentation/Truckforare.png