KONTAKT


IMG_4362Sticklinge Udde Båtklubb

Klubbens adress: Uddvägen 39, 181 30 Lidingö
Post ställs till : c/o Gudrun Wannerek (sekreterare),
Skidåkarvägen 13, 181 29 Lidingö
E-post: ordf@subwebben.se

SUBs : Organisationsnummer 802492-9195.
Betalning enbart till Bankgiro 5702-4473.

Betalning med Swish 1234779153.

– Frågor som berör hamnen och båtplatser ställs till hamnkapten.

– Frågor som berör sjö- resp torrsättning ställs till varvschef.

– Frågor som berör säkerhet och vaktschema ställs till säkerhetsansvarig.

– Frågor som berör klubbhuset samt uthyrning ställs till klubbmästaren.

– Övriga frågor skickas direkt till berörd styrelsemedlem.

– E-post till samtliga styrelseledamöter; styrelse@subwebben.se


Kontaktuppgifter till samtliga styrelseledamöter i Sticklinge Båtklubb.

Mats Ohlsén
Ordförande

Adress: Rödstuguvägen 19, 181 30 Lidingö

Kontaktinfo: Kontakta i första hand per e-post.
E-post: ordf@subwebben.se   
Telefon endast kvällstid.
Mobilnummer:  070 725 34 19

-Kontaktperson mot Lidingö Stad
-Kontaktperson Lidingö Båtförbund

 

Gudrun Wannerek
Sekreterare och Information

Adress: Skidåkarvägen 13, 181 29 Lidingö
Kontaktinfo: Kontakta i första hand via e-post.
E-post: sekreterare@subwebben.se
Telefon endast kvällstid.
Mobilnummer: 070-754 91 85

– Arbetsdagen
– Information
– Web

 


Pia Wågberg
Hamnkapten

Adress: Jaktgatan 11, 115 45 Stockholm
Kontaktinfo: Kontakta i första hand per e-post.
E-post: hamnkapten@subwebben.se   
Telefon endast kvällstid.
Mobilnummer: 076-876 73 10

– Fördelning av sommarplatser
   (för vinterplatser kontakta Varvschefen)
– Ansökan om båtplats
– Förtöjning
– El bryggor
– VA bryggor

 

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Annika.png

Annika Henriksson
Kassör 

Adress: Karpvägen 70, 181 30 Lidingö
Kontaktinfo: Kontakta i första hand per e-post.
E-post: kassor@subwebben.se
Telefon endast kvällstid
Mobilnummer: 073-247 14 42

– Ekonomi

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Torkel-Bergengren-1.jpeg

 

 
Torkel Bergengren
Anläggning

Adress: Spättvägen 16, 181 30 Lidingö
Kontaktinfo.: Kontakta i första hand per e-post.
E-post: anlaggning@subwebben.se
Telefon endast kvällstid.
Mobilnummer: 070-689 51 59

– Truck
– Anläggningen administrativt
– Mastkran

 

Daniel Nyman
Varvschef

Adress: Harrvägen 19, 181 30
Kontaktinfo.: Kontakta i första hand per e-post.
E-post: varvschef@subwebben.se
Telefon endast kvällstid.
Mobilnummer: 070-985 91 91

– Sjösättning
– Torrsättning
– Vinterplats på varvsområdet
– El Varvsplan
– VA Varvsplan

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Johan.jpg

Johan Löw
Säkerhetsansvarig

Adress: Skidåkarvägen 9, 181 29 Lidingö
Kontaktinfo: Kontakta i första hand per e-post.
E-post: vakt@subwebben.se
Telefon endast kvällstid.
Mobilnummer: 076-211 61 00

– Säkerhet
– Nycklar
– Vakt
– GDPR

Peter Moldéus
Klubbmästare/Klubbhus

Adress: Kummelvägen 7, 181 30 Lidingö
Kontaktinfo: Kontakta i första hand per e-post.
E-post: klubbm@subwebben.se
Telefon endast kvällstid.
Mobilnummer 070-680 47 49

– Klubbmästeriet
– Klubbhusansvarig
– Bokning av Klubbhus

 

bild saknas

Johan Birgersson
Sammankallande valberedningen

Adress: Karpvägen 72, 181 30 Lidingö
E-post: johan.birgersson@easyparkgroup.se
Mobilnummer: 070-832 67 58

***


BRYGGVÄRDAR

BRYGGA 1

Herbert Ahne
Adress: Laxvägen 15, 181 30 Lidingö
E-post: herbert@ahne.se
Mobilnummer: 070-512 43 60


BRYGGA 2

bild saknas

Caroline Turesson
Adress: Kastanjetunet 8, 181 48 Lidingö
E-post: caroline.turesson@yahoo.com
Mobilnummer: 073-983 02 09


BRYGGA 3

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Bill-rotated.jpg

Bill Johansson
Adress: Rödstuguvägen 20, 181 30 Lidingö
E-post: billajohansson@gmail.com
Mobilnummer: 070-623 57 97


BRYGGA 4

bild saknas

Fredrik Seemann
Adresss: Skäddvägen 14, 181 30 Lidingö
E-post: fredrikseemann@gmail.com
Mobilnummer: 076-255 60 65

 

BRYGGA 5


bild saknas

VAKANT


BRYGGA 6

Robert Erkers
Adress: Abborrvägen 42A, 181 30 Lidingö
E-post: robert.erkers@gmail.com
Mobilnummer: 070-279 77 55

 

Av klubben godkända medlemmar med Truckförarbevis

Se under BÅTPLATSER / Sjösättning Torrsättning / Truckdokumentation

http://subwebben.se/truck/dokumentation/Truckforare.png