Bevakning

Alla medlemmar och temporära medlemmar (s.k. gäster) som har bryggplats eller båt på trailer ska gå vakt. Två vaktpass per bryggplats/trailerplats.

Vaktschema för bokning av vaktpass publiceras i BAS den 1 mars, och där görs även din vaktpass-bokning. Alla bokningar skall vara registrerade senast den 31 maj. 

För bokning av vaktpass, gå till rubriken BOKNINGAR, Vaktschema, på www.subwebben.se Där hittar du instruktioner hur du gör din bokning i klubbens BAS system.

Du ska i första hand boka dina pass i perioden 18 april till 31 maj samt 13 september till 31 oktober. Vi måste ha vakt på samtliga pass i sjö- och torrsättningsperioderna. Det är i dessa perioder stölderna i huvudsak sker.

En instruktion finns i klubbhusets vaktrum, övre våningen, där det framgår vad som vakten ska göra på sitt vaktpass. När vaktchef ska kontaktas etc. I vaktrummet finns finns även en loggbok där vakten ska anteckna namn, datum och tid för vaktpasset, samt göra en anteckning om något hänt under passet.

Utsätt inte dig själv för fara! Ring polisen vid eventuell pågående stöld.

IMG_4353