Arbetsdagar

Arbetsdagar
Styrelsen fattar beslut om omfattningen på arbetsplikten för varje år. Normalt har varit att bara hälften av medlemmarna har behövt vara med. Givetvis är alla välkomna och det är faktiskt riktigt trevligt att jobba ihop med klubbkamraterna och lära känna fler av klubbens alla trevliga medlemmar. Speciellt nya medlemmar bör vara med.
Arbetsplikten omfattar de som haft båt på varvsplanen och har båtplats på klubbens bryggor. Indelning av vilka som har ett arbetsplikt ett visst år (om inte alla behövs) går på första bokstaven i efternamnet.
Avgift .1000 kr utgår för den som ej fullgör arbetsplikten enligt klubbens fastställda regler.

———

Klubben kommer i år 2021 att anordna tre Arbetsdagar.

Obligatorisk närvaro för medlemmar som har/haft båtplats på land eller i sjön (undantagna är ”Gästliggare bara på land”). I år kommer medlemmar att kallas som börjar sitt efternamn med A-G att kallas.

En administrativ avgift på 1.000 kr utgår för den som inte fullgör sin arbetsplikt.

Lördagen den 29 maj  (Huvudarbetsdag), kl 09.00, samling vid klubbhuset.  (OBS tiden !!!!!)

På grund av rådande pandemilag rörande covid-19 kommer klubben  att gå ut med ett mail till medlemmarna som omfattas av arbetsplikten att anpassa sig efter regelverket om antalet deltagare som kan behövas för att utföra arbetet. Personer över 70 år är befriade. Man anmäler sig till klubbens sekreterare senast den 24 maj om man kan delta.

Lördagen den 24 april, kl  09.30 samling vid klubbhuset. Hamnkaptenen behöver en grupp som ser över bryggorna mm innan sjösättningen.

Klubben behöver c:a 15 personer till bryggorna. Anmälan sker via mail till klubbens sekreterare. Personer över 70 år är befriade.

Onsdagen den 25 augusti, kl 17.30 samling vid klubbhuset. Varvschefen behöver en grupp som rensar Varvsplanen från sly mm samt Klubbmästaren hjälp i klubbhuset.

Anmälan om deltagande till Arbetsdag sker via mail till sekreteraren sekreterare@subwebben.se.

Arbetsdagen i augusti är insatt för arbetspliktiga som inte haft möjlighet att deltaga på Huvudarbetsdagen.

Styrelsen förbehåller sig rätten att ev. prioritera datum för arbetspliktiga för att få en jämnare spridning på deltagarna om så skulle behövas.

——————————————————————

Image

Image