Arbetsdagar

Arbetsdagar

Styrelsen fattar beslut om omfattningen om arbetsplikten för varje år. 

Obligatorisk närvaro gäller för medlemmar med bryggplats och/eller varvsplats,  samt s.k. gästliggare med bryggplats. Undantagna är medlemmar utan båt och s.k. gästliggare med varvsplats.

Indelning av vilka som har ett arbetsplikt ett visst år går på första bokstaven i efternamnet.

———

Klubben anordnar tre arbetsdagar i år: 

I år (2021) kommer medlemmar som börjar sitt efternamn med A – G att kallas.

En administrativ avgift på 1.000 kr utgår för den som inte fullgör sin arbetsplikt.

På grund av rådande pandemilag rörande covid-19 kommer klubben att gå ut med ett mail till medlemmarna som omfattas av arbetsplikten att anpassa sig efter regelverket om antalet deltagare som kan behövas för att utföra arbetet. Personer över 70 år är befriade. 

Lördagen den 24 april, kl  09.30 samling vid klubbhuset. 
Hamnkaptenen behöver en grupp som iordningställer bryggorna inför sjösättningen.

Lördagen den 29 maj (HUVUDARBETSDAG), kl 09.00, samling vid klubbhuset. (OBS! Tiden!!!)
Varvschefen behöver en grupp som iordningställer varvsplanen efter sjösättningen. 

Onsdagen den 25 augusti, kl 17.30 samling vid klubbhuset.
Varvschefen behöver en grupp som rensar varvsplanen från sly, och Klubbmästaren behöver hjälp i klubbhuset.
Arbetsdagen i augusti är insatt för arbetspliktiga som inte haft möjlighet att deltaga på Huvudarbetsdagen.

Anmälan om deltagande till Arbetsdag sker via mail till sekreteraren sekreterare@subwebben.se

Styrelsen förbehåller sig rätten att ev. prioritera datum för arbetspliktiga för att få en jämnare spridning på deltagarna om så skulle behövas.

——————————————————————

Image

Image