Arbetsdagar

Arbetsdagar
Styrelsen fattar beslut om omfattningen på arbetsplikten för varje år. Normalt har varit att bara hälften av medlemmarna har behövt vara med. Givetvis är alla välkomna och det är faktiskt riktigt trevligt att jobba ihop med klubbkamraterna och lära känna fler av klubbens alla trevliga medlemmar. Speciellt nya medlemmar bör vara med.
Arbetsplikten omfattar de som haft båt på varvsplanen och har båtplats på klubbens bryggor. Indelning av vilka som har ett arbetsplikt ett visst år (om inte alla behövs) går på första bokstaven i efternamnet.
Avgift .1000 kr utgår för den som ej fullgör arbetsplikten enligt klubbens fastställda regler.

———

Klubben kommer i år 2019 att anordna tre Arbetsdagar.

Obligatorisk närvaro för medlemmar som har/haft båtplats på land eller i sjön (undantagna är ”Gästliggare bara på land”). I år kommer c:a 50 medlemmar att kallas och det är medlemmar som börjar sitt efternamn med G – N att kallas.

En administrativ avgift på 1.000 kr utgår för den som inte fullgör sin arbetsplikt.

Lördagen den 25 maj  (Huvudarbetsdag), kl 09.00, samling vid klubbhuset.  (OBS tiden !!!!!)

Lördagen den 27 april, kl  09.30 samling vid klubbhuset. Hamnkaptenen behöver en grupp som ser över bryggorna mm innan sjösättningen.

Onsdagen den 28 augusti, kl 17.30 samling vid klubbhuset. Varvschefen behöver en grupp som rensar Varvsplanen från sly mm samt Klubbmästaren hjälp i klubbhuset.

Anmälan om deltagande till  Arbetsdag sker via mail till sekreteraren info@subwebben.se.

Arbetsdagen i augusti är insatt för arbetspliktiga som inte haft möjlighet att deltaga på Huvudarbetsdagen.

Styrelsen förbehåller sig rätten att ev. prioritera datum för arbetspliktiga för att få en jämnare spridning på deltagarna om så skulle behövas.

——————————————————————

Image

Image