Sjösättning/Torrsättning

IMG_0208

Kopia på giltigt försäkringsbevis för respektive båt kommer att begäras  fr o m sjösättning 2016.  (Scanna in ditt aktuella försäkringsbrev med underskrift innan sjösättning)  till klubbens sekreterare sekreterare@subwebben.se

Det är alltid båtägaren som ansvarar för, att det finns en gällande försäkring (ska vara betald) med minst  ansvarsmoment  för sin båt.

SJÖSÄTTNING våren 2021

Styrelsen har beslutat om följande Sjösättningsdatum:

Den 1 och 2 maj och gäller båtar som ligger i rad 1 och 2.

Den 15 och 16 maj övriga båtar.

Båtarna sjösätts så att de som ligger närmast sjön sjösätts först för att få en säker och effektiv hantering.

TORRSÄTTNING hösten 2021

 Styrelsen har beslutat om följande Torrsättningsdatum: 

Den 18 och 19 september gäller alla rader utom rad 1 och 2.

Den 9 och 10 oktober övriga rader.

Vad gäller Sjö-resp torrsättningen 2021 kommer alla båtägare att individuellt via e-post i  BAS, få en dag tilldelad av Varvschefen. Sista dag att meddela önskemål till varvschef@subwebben.se om ändrad eller avbeställd torrsättningsdag är den 31 juli.

Observera att vid sjösättnings- och torrsättningsdagar så får inte sjösättningsrampen användas för trailerbåtar eftersom ytan vid rampen behövs för att manövrera trucken.
Tänk också på att iaktta försiktighet vid bilkörning på varvsplan och att inte parkera fordon där trucken måste kunna komma fram.

Vid Årsmötet 2019 presenterade Styrelsen ett dokument som behandlar  säkerhetsfrågan vid Torrsättning resp Sjösättning med Truck.  Det är en metodbeskrivning över hur Torr- resp Sjösättningen ska ske och de olika deltagarnas roller och ansvarsområden samt även en beskrivning över de risker som kan finnas.

Läs dokumentet och försök att sätta dig in i de olika riskmomenten som kan uppstå.  Metodbeskrivning vid Torrsättning med Truck

IMG_3712

Så här går sjö- och torrsättning till i Antibes yachthamn

—————————————-

IMG_0206