Vinterplats

Vinterplatser
Alla som får permanent sommarplats och blir medlemmar erbjuds också vinterplats (förutsatt att plats finns). Dessutom har hittills funnits plats för några gästliggare på vintern. Kontakta varvschefen (varvschef@subwebben.se) om du är intresserad.

På bif varvskarta kan du se var resp båtägare har sin platser under vintern 2018-2019

Varvskarta vinter 2018-2019 rev e.

Karta platsnummer 2018

Trailerplatser vinter 2018-2019

Bästa Båtvänner

Nu är samtliga trailerplatser numrerade med markörfärg.

I bifogad fil, nedan, kan du se vilken plats som tillhör dig. Du kan ställa din trailer på din vinterplats. Om det står en trailer eller annat material på din plats får du själv flytta dem. Vi har ett stort problem med trailar som inte är uppmärkta, vilket innebär att vi i styrelsen inte vet vem vi skall kontakta. Glöm därför inte att märka din trailer med namn och telefonnummer. Trailar som i fortsättningen inte är märkta kommer vi att flytta till annan plats.

 

——-